DLA OBIEKTÓW

- HOTELE - SZPITALE - SANATORIA - DOMY POMOCY - PŁYWALNIE - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE, REKREACYJNE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, EDUKACYJNE, BIUROWCE

Wytwarzanie prądu nie zależy od pogody, pory roku ani pory doby.
Spłata inwestycji częścią uzyskiwanych oszczędności. (Przy braku oszczędności nie spłaca się).


INFORMACJE OGÓLNE O KOGENERACJI

Kogenerator zasilany gazem ziemnym wytwarza prąd przeznaczony do własnego zużycia w obiekcie. Takie wytwarzanie prądu jest ponad 3 razy tańsze niż kupowanie z sieci, a wobec zapowiedzi wzrostu cen prądu korzyści mogą być jeszcze większe. Już przy obecnej różnicy cen gazu i prądu kogenerator w obiekcie to specyficzna fabryczka oszczędności, aby nie powiedzieć przewrotnie fabryczka pieniędzy. Przy właściwym dopasowaniu, w wielu obiektach korzyści wyniosą kilkadziesiąt tysięcy złotych rocznie wynikające z unikniętego zakupu prądu z sieci.

Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w jednym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania gazu ziemnego prowadzona w agregatach kogeneracyjnych określanych też nazwą kocioł kogeneracyjny lub skrótowo kogenerator. To proces. w którym powstaje prąd z ogrzewania.

Kupowanie prądu z sieci jest drogie bo wytwarzanie prądu w dużych elektrowniach ma poważne wady gdyż nie ma jak zagospodarować powstającego dodatkowo ciepła a przesyłanie już wytworzonego prądu na duże odległości powoduję stratę jego energii.

Gaz ziemny nie traci energii przy przesyle rurociągami. Kogeneracja za sprawą rozwoju automatyzacji, zdalnego nadzoru i sterowania jest technologią, która umożliwia produkowanie prądu w poszczególnych obiektach, gdzie można wykorzystać ciepło towarzyszące wytwarzaniu prądu i nie ma strat na przesyle energii.

kogeneracja

Ogólnie najkorzystniejszymi lokalizacjami są obiekty o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w dłuższym okresie czasu czyli głównie obiekty gdzie przez znaczną część doby przebywają ludzie. W obiektach noclegowych nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody i na energię elektryczną wieczorem.

kogeneracja

Firma Kogen Energia zajmuje się całokształtem zagadnień prowadzących do instalowania kogeneratorów w poszczególnych obiektach. Prowadzimy analizy techniczne i ekonomiczne oraz szkolenia. W ramach kompleksowego przeprowadzenia postępowania współpracujemy z specjalistycznymi firmami i zajmujemy się sprawami formalnymi, projektowaniem, dostawą kogeneratorów, montażem i pozwoleniem na używanie.

Działanie firmy poparte jest dziesięcioletnią praktyką w produkowaniu urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktyką w wykonywaniu instalacji elektrycznych, grzewczych i gazowych.

JAK DZIAŁAMY

W obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący określeniu opłacalności instalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i prowadzimy działania w celu określenia szczegółowego, godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu tzw. profil zużycia energii. Po wcześniejszym upoważnieniu dane te są pozyskiwane z Zakładu Energetycznego na podstawie rejestracji w liczniku rozliczeniowym (gdy licznik ma możliwość rejestracji godzinowej lub 15-to minutowej) lub są w okresie kilku tygodni rejestrowane w urządzeniu sczytującym na drodze optycznej impulsy świetlne z diody na liczniku rozliczeniowym.

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana i przedstawiona symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

W okresie eksploatacji prowadzimy stały nadzór nad sprawnością działania instalacji i w ramach tego nadzoru serwisujemy ją.

Terytorialnie działamy w obrębie do 150 km od Jeleniej Góry i poszukujemy przedstawicieli w innych rejonach.

OFERTA

Firma Kogen Energia prowadzi kompleksowe działania prowadzące do uruchomienia kogeneratora w obiekcie. Wybór odpowiedniego urządzenia dokonywany jest spośród mikrokogeneratorów o znamionowych mocach elektrycznych 12; 16; 20; 25; 30 kW pokrywających moc grzewczą w zakresie 28 do 62 kW. Do innych zastosowań mogą być oferowane kogeneratory o większych mocach.

Możliwe są rozmowy o warunkach finansowych, w których inwestor dokonuje jedynie opłaty wstępnej stanowiącej niewielką część kosztów całkowitych a dalsza spłata odbywa się okresowo z części uzyskiwanych oszczędności. Obiekt ma ciepło w cenie dotychczasowej, tak jak z kotła gazowego a prąd z kogeneratora taniej przynajmniej o kilkanaście procent w stosunku do aktualnej ceny za jaką kupuje prąd z sieci.

Po uzgodnionym okresie kogenerator z instalacją przechodzi nieodpłatnie na własność użytkownika. (finansowanie ESCO, rodzaj leasingu). Kogenerator jest opomiarowany licznikami gazu, ciepła i prądu.

kogeneracja

Nasza oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej.

Koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń obecnie oferowanych na polskim rynku przez zagranicznych producentów. Oferowane kogeneratory są produkowane w Polsce. Udzielamy informacji o alternatywnych dostawcach.

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )