KOGENERATORY DLA OBIEKTÓW

HOTELE - SZPITALE - SANATORIA - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE I REHABILITACYJNE - DOMY POMOCY - PARKI WODNE - OBIEKTY PRZEMYSŁOWE, MARKETY I INNE

WYTWARZANIE PRĄDU NIE ZALEŻY OD POGODY, DZIAŁA CAŁY ROK, TEŻ W NOCY

Duże oszczędności dzięki unikniętemu zakupowi prądu z sieci

Zwrot inwestycji do 3 lat lub spłata w ratach częścią oszczędności


INFORMACJE OGÓLNE O KOGENERACJI

Kogenerator zasilany gazem ziemnym wytwarza prąd do własnego zużycia w obiekcie. Gaz jest znacznie tańszy od prądu z sieci i w efekcie obiekt ma prąd 4 razy taniej. Przy cenie prądu 65 gr/kWh (z dostawą) wytwarzanie w kogeneratorze kosztuje 17 gr/kWh czyli 48 gr taniej, to oszczędność rzędu 70%. Szczegóły TUTAJ.

Kogenerator może rocznie przynieść kilkadziesiąt tysięcy złoty oszczędności.

Kogeneracja to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w jednym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania gazu ziemnego prowadzona w agregatach kogeneracyjnych określanych też nazwą kocioł kogeneracyjny lub skrótowo kogenerator. To proces. w którym powstaje prąd przy jednoczesnym ogrzewaniu.

Prąd z sieci jest drogi bo wytwarzanie z węgla jest uciążliwe, powstaje dużo szkodliwego dwutlenku węgla, nie jest wykorzystane ciepło ze spalania węgla a przesyłanie prądu na duże odległości powoduję stratę jego energii.

Gaz ziemny do kogeneratora nie traci energii przy przesyle rurociągami i spalanie jest znacznie czystsze. Kogenerator za sprawą automatyzacji, monitoringu i zdalnego sterowania umożliwia wytwarzanie prądu w poszczególnych obiektach, gdzie można wykorzystać dodatkowo powstające ciepło i nie ma strat na przesyle energii.

kogeneracja

Najkorzystniejszymi lokalizacjami są obiekty o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w długim okresie czasu. W obiektach noclegowych, zwłaszcza z wyżywieniem nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody i na energię elektryczną wieczorem.

kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. W ramach prowadzenia postępowania zajmujemy się sprawami formalnymi, projektowaniem, dostawą, instalacją i pozwoleniem na używanie kogeneratorów.

Działanie nasze poparte jest dziesięcioletnią praktyką w wykonywaniu urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktyką w instalacjach elektrycznych, grzewczych i gazowych.

JAK DZIAŁAMYW obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący określeniu opłacalności instalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i prowadzimy działania w celu określenia szczegółowego, godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu tzw. profil zużycia energii. Po wcześniejszym upoważnieniu dane te są pozyskiwane z Zakładu Energetycznego w oparciu o rejestrację w liczniku prądu.

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana i przedstawiona symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją.
Działamy w obrębie do 150 km od Jeleniej Góry i poszukujemy przedstawicieli w innych rejonach

OFERTAOferujemy kompleksowe działania prowadzące do uruchomienia kogeneratora w obiekcie. Wybór urządzenia odpowiedniej mocy dokonywany jest spośród kogeneratorów o mocach elektrycznych 12; 16; 20; 25; 30 kW. Zapewniają one moc grzewczą w zakresie 28 do 62 kW. W miarę potrzeby mogą być zainstalowane dwa lub kilka kogeneratorów do pracy kaskadowej.

Możliwe są warunki finansowe, w których inwestor dokonuje opłaty wstępnej stanowiącej niewielką część kosztów całkowitych a dalsza spłata odbywa się okresowo z części uzyskiwanych oszczędności. Obiekt ma ciepło w cenie dotychczasowej, tak jak z kotła gazowego a prąd z kogeneratora taniej przynajmniej o 20% w stosunku do aktualnej ceny za jaką kupuje prąd z sieci. Pozostała część oszczędności w ratach spłaca inwestycję. Kogenerator jest opomiarowany licznikami gazu, ciepła i prądu. Po uzgodnionym okresie kogenerator z instalacją przechodzi nieodpłatnie na własność użytkownika (rodzaj leasingu).

kogeneracja

Nasza oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej, niemniej z takiego wsparcia też może korzystać.

Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń obecnie oferowanych na polskim rynku przez zagranicznych producentów. Aby umożliwić porównania udzielamy informacji o alternatywnych dostawcach.

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )