OSZCZĘDNOŚCI DLA WIELU RODZAJACH OBIEKTÓW

HOTELE - SZPITALE - SANATORIA - OŚRODKI WYPOCZYNKOWE - DOMY POMOCY - PARKI WODNE - ZAKŁADY PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO - SZKLARNIE - MARKETY I INNE

WYTWARZANIE PRĄDU NIEZALEŻNIE OD POGODY, PORY DOBY I PORY ROKU

KRÓTKI OKRES ZWROTU NAKŁADÓW INWESTYCYJNYCH


Kogenerator zasilany gazem wytwarza energię elektryczną do własnego zużycia w obiekcie.
Prąd wytwarzany na miejscu jest znacznie tańszy niż kupowany z sieci, nawet trzykrotnie.(Przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła)
Energia elektryczna z dostawą kosztuje dla firm 2,40 zł/kWh, gaz ziemny 0,85 zł/kWh (10 kWh /1m3), gaz płynny 0,40 zł/kWh ( 6,4 kWh/1L) (wrzesień 22). Kogenerator wytwarza prąd z gazu ziemnego o 1,50 zł taniej niż z sieci, z gazu płynnego jeszcze taniej, o 2 zł. Roczny zysk znacznie ponad 100 tys. zł. Ceny netto.

KOGENERACJA to jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w jednym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania energii chemicznej gazu prowadzona w agregatach kogeneracyjnych. Kogenerator to mała elektrociepłownia pracująca na potrzeby obiektu.
Kogenerator wytwarza dwa razy więcej mocy cieplej niż elektrycznej

Energia elektryczna z sieci jest droga, bo produkowana głównie z drogiego węgla, dodatkowo obciążona opłatami za uciążliwość środowiskową, dużo dwutlenku węgla. Brak jest wykorzystania ciepła powstającego przy wytwarzaniu prądu a przesyłanie na odległość powoduje kosztowną stratę energii.

Gazu jest klasyfikowany jako niskoemisyjne. Kogenerator wytwarza prąd i ciepło na miejscu, nie ma strat przy przesyłaniu. Wytwarzanie prądu w kogeneracji to efektywność energetyczna.

kogeneracja

Największe oszczędności są w obiektach o zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w dłuższym okresie czasu. W parkach wodnych, obiektach noclegowych, przemyśle spożywczym nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło do podgrzewania wody i na energię elektryczną przez znaczną część doby.
Domy jednorodzinne mają dużo niższe ceny prądu i gazu i kogeneracja nie jest opłacalna.

kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. W ramach prowadzonego działania zajmujemy się oceną, projektowaniem, dostawą, instalacją i pozwoleniami.

Mamy dziesięcioletnią praktyką w wykonywaniu urządzeń kogeneracyjnych i jeszcze dłuższą praktykę w instalacjach elektrycznych, grzewczych i gazowych. Wykonano 11 rodzajów kogeneratorów

JAK DZIAŁAMYW obiektach zainteresowanych kogeneracją wykonujemy bezpłatny audyt energetyczny służący ocenie opłacalności zainstalowania kogeneratora. Analizujemy zużycie energii na podstawie rachunków i szczegółowego określenia godzinowego zapotrzebowania na prąd w dłuższym okresie czasu tzw. profil zużycia energii.

kogeneracja

Na podstawie profilu zapotrzebowania na energię elektryczną zostaje opracowana symulacja efektów ekonomicznych pracy kogeneratora.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją.

OFERTAPodstawowym, oferowanym urządzeniem jest kogenerator wytwarzający prąd w zakresie mocy elektrycznej od 15 do 30 kW. Zapewnia on moc grzewczą 35 do 62 kW w wodzie o wybranej temperaturze w zakresie 60 - 85 st.C. W miarę potrzeby mogą być zainstalowane dwa kogeneratory ewentualnie większy indywidulnie zamówiony.

Możliwe jest rozliczenie, w którym inwestor dokonuje wstępnej wpłaty stanowiącej część kosztów całkowitych a dalsza spłata odbywa się okresowo z części uzyskiwanych oszczędności. W okresie spłaty obiekt ma ciepło w cenie takiej jak dotychczas z kotła gazowego a prąd z kogeneratora taniej przynajmniej o 20% w stosunku do aktualnej ceny za jaką kupuje prąd z sieci.

kogeneracja

Kogenerator jest opomiarowany licznikami gazu, ciepła i prądu. Po uzgodnionym okresie czasu kogenerator z instalacją przechodzi nieodpłatnie na własność użytkownika(rodzaj leasingu).

Nasza oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej. Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów urządzeń obecnie oferowanych na rynku przez dostawców zagranicznych urządzeń.

OSZCZĘDNOŚCI po zainstalowaniu kogeneratora 30 kW

Symulacja dla obiektów: noclegowy, basenowy, medyczny, przemysł spożywczy i podobne


GAZ ZIEMNY 

Założenia dla przykładowego stanu istniejącego - prąd z sieci, ciepło z kotłowni gazowej. Ceny dla działalności gospodarczej: gaz ziemny 0,85 zł/kWh (8,5 zł/m3), prądu 2,40 zł/kWh netto (wrzesień 2022) ceny z dostawą zależne od zużycia, bez opłat stałych

Zainstalowany kogeneratora o znamionowej mocy elektrycznej 30 kW pobiera z sieci gazowej 10 m3 gazu na godzinę. Taka ilość odpowiada energii chemicznej w gazie 100 kWh.

- kogenerator przetworzy 31% gazu na prąd: 31% ze 100 kWh = 31 kWh. Uniknięty koszt zakupu to 74 zł na godz. (31 kWh x 2,40 zł/kWh)

- ilość gazu przetworzona na ciepło 100kWh – 31kWh = 69 kWh Tyle ciepła powstanie w kogeneratorze z chłodzenia silnika i spalin. Ciepło to zostanie wprowadzone do obiegów grzewczych obiektu. Razem kocioł i kogenerator wytworzą tyle mocy cieplnej ile potrzebuje obiekt. (potrzeba 100 kW: kogenerator 69 kW i kocioł resztę).

Koszt gazu w części zużytej przez kogenerator do wytworzenia ciepła powoduje, że o tą samą kwotę mniej gazu zużyje kocioł. W efekcie KOSZTY PONOSZONE NA ZAPEWNIENIE CIEPŁA DLA OBIEKTU NIE ZMIENIĄ SIĘ a dodatkowo pobrana część gazu (31 kWh) ponad ten, który obiekt zużywał wcześniej, w całości zostanie przetworzona na prąd.

Obiekt z kogeneratorem 30 kW pobierając w ciągu godziny dodatkowo 31 kWh gazu ziemnego za 26 zł (31 x 0,85) unika zakupu prądu z sieci za 74 zł ( 31x2,40). Zyska 48 zł/h. 

kogeneracja

Tabela 1 Poziom oszczędności (wrzesień 2022) przy pracy kogeneratora na gazie ziemnym z mocą elektryczną 30 kW przy jednoczesnym wykorzystaniu towarzyszącego ciepła.

GAZ PŁYNNY PROPAN 

Kogenerator zasilany propanem pobierając dodatkowo 31 kWh (5 litrów za 12,5 zł) w części na wytworzenie prądu, wypracowuje oszczędność 60 zł/h netto. Korzystając z propanu nie ponosi się opłat stałych tak jak przy gazie ziemnym.  

kogeneracja

Tabela 2 Oszczędności (wrzesień 2022) przy pracy kogeneratora 30 kW na gazie płynnym przy jednoczesnym wykorzystaniu ciepła. Koszt wytworzenia 1 kWh prądu to 0,40 zł.

OBECNIE CENA PROPANU jest na tyle korzystna, że opłacalne jest wytwarzanie prądu bez wykorzystania ciepła (ciepło tracone). Koszt wytworzona 1 kWh prądu to 1,20 zł zamiast 2,40 zł z sieci. Praca kogeneratora 30 kW to oszczędność 36 zł na godzinę, przez 8 godzin 280 zł

Kogenerator pracuje z modulacją mocy co oznacza, że moc elektryczna jest automatycznie regulowana w zakresie 15 – 30 kW i dopasowywana do zapotrzebowania w obiekcie tak aby praca była jak najbardziej efektywna ekonomicznie. Aby zainstalowanie kogeneratora było wysoce opłacalne nie musi on pracować przez cały rok, analogicznie jak ogrzewanie lub klimatyzacja a także fotowoltaika.

Przy obecnych cenach gazu i prądu kogenerator pracujący nawet w ograniczonym czasie i z ograniczoną mocą zwróci się użytkownikowi w obiekcie w okresie poniżej 2 lata po przepracowaniu przeliczeniowo 2 tys. godzin z pełną mocą (rok ma 8760 godzin, miesiąc 720). Kogenerator w okresie roku może pracować dłużej niż tylko w sezonem grzewczym grzejąc wodę użytkową do mycia, kąpieli, do kuchni, wodę w basenie lub do procesów technologicznych.

INFORMACJA INWESTYCYJNA

W związku z przenosinami do Częstochowy nawiążę współpracę z zakładem (okolice) zainteresowanym rozszerzeniem działalności o produkcję kogeneratorów. Przeszkolę w pełnym zakresie: konstrukcja, elektryka, sterowanie, modernizacja diesla na zasilanie gazem. Bardzo wysoka opłacalność takiej działalności.

Można porozmawiać o udziale tylko finansowym.

BAZA WIEDZY
( pliki pdf. do pobrania )