OSZCZĘDNOŚCI DLA WIELU RODZAJACH OBIEKTÓW
HOTELE, SANATORIA, OŚRODKI REKREACJI, PRZEMYSŁ
KOGENERACJA TO NIŻSZE RACHUNKI ZA ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ
Niniejsza strona przedstawia wersję dla domów jednorodzinnych

NIEZALEŻNIE OD POGODY, PORY DOBY I PORY ROKU


Kogenerator zasilany gazem wytwarza energię elektryczną do własnego zużycia w obiekcie i jednocześnie ciepło do obiegów grzewczych
Własny prąd z kogeneratora będzie tańszy niż kupowany z sieci nawet kilkukrotnie.

Obecnie, do końca 2023 roku (rok wyborczy) działa ustawa, która zamroziła ceny energii elektrycznej.
Jednak w powszechnej opinii ceny prądu od dostawców będą wysokie stosownie do kosztów wytworzenia i ich potrzeb inwestycyjnych, i będą stosowane po ustaniu obowiązywania ustawy. Wg prognoz energia wraz z dostawą ma kosztować dla gospodarstw domowych 1,8-1,9 zł/kWh, gaz ziemny dla gospodarstw 0,25 zł/kWh. Gaz płynny, propan ma cenę rynkową 0,35 zł/kWh ( 6,4 kWh/1L). Wg przewidywań po roku 2023 i ustabilizowaniu się sytuacji rynkowej kogenerator wytworzy z 1 kWh gazu 1 kWh prąd taniej o około 1,5 zł niż przy kupowaniu z sieci wytwarzając jednocześnie ciepło.

KOGENERACJAto jednoczesne wytwarzanie prądu i ciepła w jednym wysokosprawnym urządzeniu. Jest to innowacyjna technologia wykorzystania energii chemicznej gazu prowadzona w agregatach kogeneracyjnych. Kogenerator to mała elektrociepłownia pracująca na potrzeby własne obiektu, wytwarza energię elektryczną i dwa, trzy razy więcej mocy w energii cieplnej

Energia elektryczna z sieci nie będzie tania bo na cenę wpływa potrzeba uzyskania środków na przebudowę energetyki w tym na rozbudowę sieci energetycznych i budowę elektrowni jądrowej.

Gaz jest klasyfikowany jako paliwo niskoemisyjne a kogeneracja jako efektywność energetyczna, bo nie ma strat w przesyłaniu ciepła i prąd.

kogeneracja

Kogeneracja przynosi największe oszczędności przy zapotrzebowaniu na ciepło i prąd w dłuższym okresie czasu. Nawet poza sezonem grzewczym występuje zapotrzebowanie na ciepło, wprawdzie w mniejszej ilości ale nawet w lecie ciepło jest potrzebne.

JAK DZIAŁA KOGENERATORWytwarzane ciepło równocześnie z wytwarzaniem prądu jest kierowane do obiegów grzewczych obiektu co sprawia, że kocioł gazowy zużywa mniej gazu. Kogenerator sam reguluje ilość wytwarzanej energii prądu stosownie do zapotrzebowania. Gdy okresowo zużycie jest bardzo małe kogenerator nie pracuje i pozostaje w gotowości do uruchomienia. Kogenerator nie jest źródłem zasilania awaryjnego, jego praca służy oszczędzaniu na kosztach zapewnienia energii dla obiektu

kogeneracja
kogeneracja

Kogeneratory produkowane są w Polsce. Wykonujemy analizy techniczne i ekonomiczne. Zajmujemy się oceną opłacalności, projektowaniem, dostawą, instalacją i sprawami formalnymi. Mamy dziesięcioletnią praktykę w wykonywani urządzeń.

Prowadzimy stały nadzór eksploatacyjny nad sprawnością działania instalacji i serwisujemy ją.

W odpowiedzi na liczne zapytania o kogeneratory do mniejszych obiektów opracowujemy kogenerator o mocy 4 kW. Koncepcja funkcjonowania opisana jest dalej. Prace produkcyjne są już prowadzone.

kogeneracja

OFERTA

Nasza oferta instalacji kogeneratorów jest korzystna finansowo i nie jest obciążona rygorami wynikającymi z procedury towarzyszącej dotacjom uzyskiwanym w ramach pomocy publicznej. Ostateczny koszt kogeneratora z instalacją jest nawet poniżej połowy kosztów oferowanych urządzeń zagranicznych. Szacunkowa cena jest obecnie określana na ok 40 tys. zł za elementy instalacji: kogenerator, magazyn, inwerter. Nie jest to cena ofertowa ale szacunkowo prezentująca obecne kalkulacje.

GAZ PŁYNNY - PROPAN 

Ceny gazu ziemnego i propanu są mocno zbliżone w przeliczeniu na 1 kWh energii chemicznej zawartej w tych gazach. Należy jednak podkreślić, że korzystając z propanu nie ponosi się opłat stałych, które nie zależą od zużycia jak przy gazie ziemnym.  

MAŁY KOGENERATOR DO DOMU JEDNORODZINNEGO Z MAGAZYNEM ENERGII


Główne elementy składowe instalacji małego kogeneratora to: kogenerator, magazyn energii 13 kWh doładowywany energią z pracy kogeneratora i przetwornica (inwerter) DC/AC 3 kW dająca na wyjściu napięcie o takich parametrach jak energia w sieci. Do magazynu mogą być podłączone dwa inwertery np. jedno- i trójfazowy. Wykorzystanie ciepła z kogeneratora to przez pól roku ogrzewanie a przez cały rok ciepła wody. Zapewnienie ciepła w szczytach zapotrzebowania realizuje kocioł gazowy. Dodatkowo tworzy to podwójny sposób ogrzewania tak jak sieć energetyczna i kogenerator podwójne źródło prądu.

W stabilnych warunkach pracy magazyn jest płytko rozładowywany w zakresie 30% ( 3-4 kWh) po czym kogenerator doładowuje go. Pozostająca w magazynie energia jest do wykorzystania w przypadku zwiększonej potrzeby. Płytkie rozładowanie wydłuża żywotność magazynu. Dość duża pojemność magazynu zapobiega taktowaniu (zbyt częstemu załączaniu się) kogeneratora. Możliwość doładowywanie magazynu o każdym czasie zabezpiecza przed szkodliwym pozostawaniem magazynu w stanie rozładowanym gdyby doładowywanie realizować tylko energią słoneczną.

Opłacalność – gaz sieciowy. Wg wiarygodnych informacji w roku 2024 ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych będą na poziomie 1,90 zł/kWh brutto. Gaz sieciowy ma cenę ustaloną do roku 2027 na poziomie 0,25 zł/kWh brutto. Przy wykorzystaniu ciepła towarzyszącego wytwarzaniu prądu koszt 1 kWh prądy wytworzonego w kogeneratorze będzie 4-5 razy tańszy niż prąd z sieci. Praca kogeneratora nie jest zależny od czynników zewnętrznych, pogody i pory doby.

Gaz płynny - propan. Opłacalność dla gazu płynnego jest trochę mniejsza niż dla sieciowego. Jednostka energii propanu 1 kWh jest w cenie ok. 0,30 gr/kWh (brutto) ale za to nie jest obciążona opłatami stałymi. Dalsze wyliczenie analogicznie jak dla gazu ziemnego.

PLIKI DO OTWARCIA - WIEDZA I DOŚWIADCZENIE